Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami logopedii

Specjalizacja:Autyzm oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe- diagnoza i terapia

Kursy:

-Diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych

-Teoria behawioralna w teorii i praktyce

-Terapia ręki

-Trening Umiejętności Społecznych terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu

CENTRUM WSPOMAGANIA ROZWOJU TWOJA TERAPIA Sp. zo.o.